FANDOM


Słowacki

Juliusz Słowacki (1809-1849) — poeta; twórca polskich dramatów romantycznych (np. Kordian, Balladyna, Fantazy, Sen srebrny Salomei); nowator w zakresie środków artystycznych, również w liryce, poemacie dygresyjnym Beniowski i utworach z późnego okresu, w których głosił postęp społeczeństwa rozumiany jako bunt ducha wiecznego rewolucjonisty (Samuel Zborowski, Król-Duch).

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.